Algemene Voorwaarden

Alle leveringen en diensten door 24Gadgets worden gemaakt op basis van de volgende voorwaarden.

 

1.           Algemene informatie

1.1.        Door het plaatsen van een bestelling of aanvaarding van de levering worden deze aanvaard voor de duur van de gehele overeenkomst. Afwijkende voorwaarden die niet uitdrukkelijk en schriftelijk worden erkend, zijn niet bindend voor ons, zelfs als ze niet expliciet worden geweigerd.

1.2.        Het eventueel afwijken van enkele specifiek bepaalde voorwaarden houdt nooit in dat de andere voorwaarden ook niet meer zouden gelden.

2.           Aanbod en sluiten van de overeenkomst

2.1.        De presentatie van producten in onze online shop is geen juridisch bindend aanbod maar een uitnodiging om te bestellen, met het nodige voorbehoud voor eventuele fouten.

2.2.        Door te klikken op de knop [Bestellen] geeft u een bindende bestelling door voor de producten die vermeld worden op de bestel pagina. De koopovereenkomst wordt gesloten wanneer wij uw bestelling met een orderbevestiging via e-mail accepteren na ontvangst van uw bestelling

3.           Betaling/Verzendkosten

3.1.        De betaling van de goederen geschied via Ideal of creditcard.

3.2.        De standaard verzendkosten van € 6,95. Leveringen in andere landen zijn onderworpen aan aparte verzendkosten.

4.           Levering

4.1.        Bestellingen geplaatst en betaald voor 16:00 worden dezelfde werkdag aangeboden bij onze vervoerder. Bestellingen geplaatst/betaald na 16:00 worden de eerst volgende werkdag aangeboden bij onze vervoerder. Bestellingen geplaatst/betaald op zaterdag of zondag worden op maandag verstuurd. De vervoerder bezorgt in de regel de volgende werkdag, mits het afleveradres binnen Nederland is. Wij streven er naar elk pakket op tijd te bezorgen, het kan echter voorkomen dat een pakket een dag later bij u wordt aangeboden.

4.2.        Mocht om een of andere reden aanbieden bij onze vervoerder binnen 48 uur niet mogelijk zijn, dan wordt er per email contact met u opgenomen.

4.3.        Alle artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt u hier onmiddellijk van op de hoogte gebracht.

4.4.        Voorbehoud bij levering; in het geval een bepaald product niet beschikbaar zou zijn omdat onze leveranciers, zonder fout van ons, het niet meer uitleveren, kunnen wij de verkoopovereeenkomst verbreken. In dit geval zullen wij u zo snel als mogelijk hierover informeren en waar mogelijk een vergelijkbaar product ter vervanging voorstellen. In het geval er geen vergelijkbaar product kan worden voorgesteld of u dat niet zou wensen, zullen eventueel reeds aangerekende bedragen onmiddellijk worden vergoed.

5.           Herroepingsrecht

5.1.        U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@24gadgets.nl. Vermeld ook het bestelnummer. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. U dient het verzendbewijs te kunnen overleggen. Het retour kan na aanmelding verzonden worden naar: 24Gadgets, Palmstraat 73, 5342AN Oss. 

5.2.        Het recht vervalt als het product gebruikt of beschadigd is.

5.3.        Het terugzenden van de goederen dient te gebeuren als voldoende gefrankeerde zending naar het juiste adres zoals wij aan zullen geven via mail. U dient het verzendbewijs te kunnen overleggen.

6.           Aansprakelijkheid

6.1.        Alle producten die in het assortiment van 24Gadgets zijn opgenomen voldoen aan de strenge eisen waaraan deze artikelen moeten voldoen. 24Gadgets kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door 24Gadgets  verkochte producten.

6.2.        De inhoud van deze site is zorgvuldig samengesteld. 24Gadgets kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. 24Gadgets is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

6.3.        24Gadgets is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door 24Gadgets zo snel mogelijk worden aangepast.

6.4.        24Gadgets kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

7.           Privacy

7.1.        Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door 24Gadgets gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van bestellingen. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) door ons opgeslagen en verwerkt.

7.2.        Copyright; alle rechten voorbehouden. Niets uit onze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van 24Gadgets.

7.3.        Cookies; in onze online winkel gebruiken wij cookies om uw klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze winkel kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij deze cookies hoeft u niet telkens opnieuw deze gegevens in te vullen. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming met ons privacybeleid, neem dan alstublieft contact met ons op.

24Gadgets doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Mocht u vragen of klachten hebben over (een deel) van uw bestelling, neem dan contact met ons op.


 8.          AANVULLENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN CONSUMPTIEVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DEATH NUTS  

              Niet voor gebruik voor personen jonger dan 18 jaar.

               DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ONZE WEBSITE WORDT BEHEERST DOOR DE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZOALS HIERONDER WEERGEGEVEN DOOR 24GADGETS ("GEBRUIKSVOORWAARDEN").

LEES DE GEBRUIKSVOORWAARDEN NAUWKEURIG DOOR. DOOR TOEGANG TE NEMEN TOT DE DEATHNUTS of 24GADGETS WEBSITE, STEMT U ERMEE IN DAT U GEBONDEN BENT AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN. ALS U NIET GEBONDEN WILT ZIJN AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN DAN DIEN JE DEZE SITE NIET TE BEZOEKEN.

9.           AANVAARDING VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN EN CONSUMPTIEVOORWAARDEN

Door de Deathnuts.nl, Deathnuts.eu of 24Gadgets.nl website te bezoeken, toegang te krijgen tot, te kopen of anderszins gebruik te maken van de diensten of informatie die is gecreëerd, verzameld, samengesteld of voorgelegd aan 24Gadgets, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden. Als u niet gebonden wilt zijn aan de gebruiksvoorwaarden dan is uw enige optie om niet de 24Gadgets.nl site te bezoeken, te bekijken, producten aan te schaffen of anderszins te gebruiken. U begrijpt, gaat ermee akkoord en erkent dat deze Gebruiksvoorwaarden een wettelijk bindende overeenkomst vormen tussen u en 24Gadgets en dat uw gebruik van Deathnuts.nl, Deathnuts.eu of 24Gadgets.nl uw aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden zal geven.

10.         VOORWAARDEN VOOR CONSUMPTIE

Door de Death Nut Challenge te kopen (hierna aangeduid als de "Deelnemer") begrijpt, erkent en accepteert u dat deelname aan en / of consumptie van de Death Nut Challenge een risico op persoonlijk letsel met zich meebrengt en de Deelnemer volledig op de hoogte is van alle risico's. De deelnemer erkent dat hij vrijwillig deelneemt aan de Death Nut Challenge en vrijwillig alle risico’s aanvaard op verlies, schade, verwonding, ziekte of overlijden wat het gevolg kan zijn van deelname aan en/of consumptie van de Death Nut Challenge.

Met het oog op deelname aan en/of consumeren van de Death Nut-Challenge, Deelnemer, namens zichzelf en namens alle andere personen die beweren door, via of onder u, hierbij 24Gadgets haar dochterondernemingen en, indien van toepassing, hun franchisenemers alsmede hun respectieve functionarissen, directeurs, werknemers, agenten, onafhankelijke contractanten en opvolgers en rechtverkrijgenden (hierna te noemen de "Bedrijfspartijen"), van alle rechten, vorderingen en acties, inclusief vorderingen tot persoonlijk letsel van een Deelnemer, overlijden van een Deelnemer en/of schade aan eigendommen van een Deelnemer, voortkomend uit de deelname en of het gebruik door de Deelnemer van de Death Nut Challenge, ongeacht of de genoemde verwondingen, overlijden of schade zijn veroorzaakt door nalatigheid of andere handelingen of nalatigheden van de Deelnemer de Bedrijfspartijen. Deelnemer gaat ermee akkoord dat hij, en voor zijn of haar erfgenamen en wettelijke vertegenwoordigers, de Bedrijfspartijen zal vrijwaren en schadeloos stellen voor enigerlei schade, acties, oorzaken van actie, claims, vonnissen, kosten van rechtszaken en advocatenhonoraria die op enigerlei wijze en op elk moment zou kunnen voortvloeien uit deelname en/of consumptie van de Death Nut Challenge door de Deelnemer.

Als de Deelnemer de Death Nut Challenge schenkt of koopt voor iemand anders dan zichzelf, stemt de Deelnemer ermee in om de ontvanger te informeren over deze gebruiksvoorwaarden en voorwaarden voor consumptie. Als de ontvanger niet wordt geïnformeerd over deze gebruiksvoorwaarden en consumptievoorwaarden, geeft dit aan dat de deelnemer de persoonlijke verantwoordelijkheid vrijwillig aanvaardt en stemt de deelnemer ermee in volledig uit te gaan van het risico van verlies, schade, letsel, ziekte of overlijden als gevolg van de deelname van de deelnemer in en/of consumptie van de Death Nut Challenge.

11.         VOLLEDIGE OVEREENKOMST

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de gebruiksvoorwaarden de volledige overeenkomst vormen tussen u en 24Gadgets. U kunt onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden wanneer u andere diensten, gelieerde diensten of inhoud of materiaal van derden gebruikt, koopt of gebruikt.

12.         WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

24Gadgets behoudt zich het recht om de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen oordeel en zonder kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden worden van kracht op de datum waarop ze op de Death Nuts-website worden geplaatst en uw voortdurende gebruik van de Death Nuts-website. Na eventuele wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met deze nieuwe voorwaarden en bepalingen.